Urnes stavkyrkje

Beskrivelse

Urnes stavkyrkje vart bygd i 1130-åra. Kyrkja står i ei særstilling når det gjeld arkitektur og stilhistorie, og er eit sentralt verk i norsk kunst og historie. Ho er rekna som den eldste av stavkyrkjene, og eit ekspempel på svært godt handverk og særdeles fin treskurd.

Urnes stavkyrkje ligg i Luster i Sogn, i ein storslagen natur. Ornamentikken i kyrkja er svært interessant, og kan tidfestast til 1050-1100, noko som tyder på at mykje stammar frå ei tidlegare kyrkje.

Den særmerkte urnesstilen har sitt namn frå Urnes stavkyrkje. Stilen er kjenneteikna ved flotte utskjæringar av svært høg kvalitet.

Urnes stavkykje vart i 1979 innskriven på UNESCO si verdsarvliste.

Kyrkja er eigd av Fortidsminneforeningen.

Lokalisering


6870 Ornes
Sogn og Fjordane

Kontakt

Kontakt for omvisning (grupper) Tel. +47 57 67 88 40
Email: urnes@stavechurch.com

Lenker og annen informasjon