Rødven stavkirke

Beskrivelse

Rødven stavkirke ligger i Eid og Holm sokn i Indre Romsdal prosti. Den er bygget i tre og skipet ble i sin nåværende skikkelse antakelig oppført omkring 1300. Kirken har langplan med kor og skip i samme bredde. Kirken har vernestatus fredet. 

 

Rødven stavkirke kan være bygd rundt 1300, men med eldre materialer. Kirkens sørportal er enestående blant de bevart stavkirkeportalene og kan trolig dateres til første halvdel av 1100-tallet. Skipet og koret er i samme bredde, og kirken har bratt saltak. Over skipets vestgavl sitter en takrytter med høy og spiss tårnhjelm. Det opprinnelige koret var smalere, men dette ble revet og det nåværende koret bygd til på 1700-tallet. Også sakristi, våpenhus og takrytter er senere tilføyelser. Da den nye kirken på stedet ble innviet i 1907, overtok Fortidsminneforeningen stavkirken.

 

Rødven er en stavkirke av Møretypen, med mellomstaver i langveggene og uten selvvokste knær som avstiving i takkonstruksjonen. Bygningen er støttet opp med utvendige skorder. Himlingen er flat, med gjennomgående takbjelker. Bygningskonstruksjonen består av vannrett veggsvillramme på steinfylling, loddrette stolper, eller staver og som har en vannrett ramme i toppen med en innfelte vannrette bjelker, stavlegjer. Veggplankene er satt stående inn i rammen som dannes av staver, sviller og stavlegjer. Sett utenfra er stavkonstruksjonen i Rødven stavkirke skjult av liggende kledning.

 

Innvendig er kirken preget av 1600- og 1700-tall. Den malte dekoren på vegger og i himlinger er fra 1600-tallet. Prekestolen og altertavlen i forenklet barokk er fra 1712. Ved koråpningen henger et triumfkrusifiks fra siste halvdel av 1200-tallet.

 

Kilder:

Anker, Leif: De norske stavkirkene, Oslo 2005

Lokalisering


6350 Rauma
Møre og Romsdal

Kontakt

Kontakt for omvisning (grupper) Tel. (+47) 916 46 969
Email: knbryn@gmail.com

Lenker og annen informasjon