Lomen stavkirke

Beskrivelse

Lomen stavkirke ligger i Lomen sokn i Valdres prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i siste halvdel av 1100-tallet. Kirken har langplan og 150 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.

Arkitekt: ukjent.

 

Lomen stavkirke er datert til slutten av 1100-tallet. Kirken har rektangulært skip og mindre, nesten firkantet kor, bratt skifertekket saltak med takvipp nederst, og over skipets møne sitter en liten takrytter. Ved inngangen i vest er det to rikt utskårne, rundbuete portaler med dyrehoder og rankemotiv.

 

I 1749 ble kirken utvidet. Innvendig ser man de fire hjørnestolpene som markerer bygningens tidligere ytterhjørner.

Bygningskonstruksjonen består av vannrett veggsvillramme på steinfylling, loddrette stolper, eller staver og som har en vannrett ramme i toppen av innfelte vannrette bjelker, stavlegjer. Veggplankene er satt stående inn i rammen som dannes av staver, sviller og stavlegjer. Kirkerommet har og frittstående staver i skipet. De bærer vegger og tak i midtrommet

I forbindelse med utvidelsen av kirken ble taket forlenget ut til de nye ytterveggene, slik at man utenfra ikke kan se den opprinnelige formen med opphøyd midtrom.

 

Interiøret er preget av ombygginger mellom 1750 og 1850. Altertavlen er laget i 1780-årene og er signert Knud Andersen Syfte fra Vang. Bildemotivene er Nattverden, Korsfestelsen, evangelistene og Moses og Aron. På alteret står en avstøpning av hodet til en madonnafigur fra 1200-tallet, som i dag befinner seg på Valdres folkemuseum.

 

Kilder:

 

Anker, Leif: De norske stavkirkene, Oslo 2005

Lokalisering


2967 Lomen
Valdres, Oppland

Kontakt

Kontakt kirkevergen Vestre Slidre kirkelige fellesråd
Tel: 61 34 50 95
Email: elisabeth.myhre@vestre-slidre.kommune.no

Lenker og annen informasjon