Kvernes stavkirke

Beskrivelse

Så langt vi kjenner i vår fortid, har Kvernes hatt stor betydning som religiøst og kulturelt samlingssted for store deler av Nordmøre. Stedsnavnet Lundaneset og funn av en kvit fallosstein, et hellig fruktbarhetssymbol, vitner om det.

 

Kvernes stavkirke er en av våre yngste, bygd ca år 1300. Det ganske store, stavbygde hovedskipet er 16×7,5m, med et laftet kor på 7×7,5m. Utvendig står «skorder» som støtter for langveggene. Kirka har gått gjennom flere reparasjoner om ombygginger. I 1633 ble det stavbygde koret revet og nytt laftet opp i hele kirkas bredde, dåpskor ble bygd mot vest, vinduer satt inn, og koret dekorert med veggmalerier med motiver fra Bibelen.

 

Tiåret etter ble skip og dåpskor dekorert med akantusranker. Sokneprest og (og sagbrukseier) Hr. Anders Erichsen (1603-62), bekostet disse arbeidene sjøl.

 

Kongen solgte kirka i 1725, og den var eid av private fram til 1872, da sognet kjøpte den. Ny kirke ble bygd i 1983 og like før stavkirka skulle bli revet ble den kjøpt av Fortidsminneforeningen.

 

Slik står det i dag to kirker på Kvernes som vitne om de sju nærmeste hundreår av vår fortid.

Lokalisering


Møre og Romsdal

Kontakt

Kontakt for omvisning (grupper) Tel. (+47) 922 99 438 (Else Marie Bae)
Email: stavkirkenikvernes@gmail.com

Lenker og annen informasjon