Høyjord stavkirke

Beskrivelse

Høyjord stavkirke ligger i Høyjord sokn i Sandefjord prosti. Den er bygget i tre og ble oppført på 1200-tallet.Kirken har langplan me mindre rektangulært. Kirken har vernestatus fredet.

Arkitekt for restaureringen: Otto L Scheen.

 

Høyjord stavkirke ligner ikke en typisk stavkirke, og man fikk derfor ganske sent øynene opp for denne kirken. Først i 1904 ble den hvitmalte trekirken undersøkt med henblikk på hva som var igjen av den opprinnelige stavkirken. Kirken er antagelig fra 1200-tallet og er en av de større stavkirkene.

 

I 1948-53 ble det gjort store endringer, og kirken fikk da den utformingen den har i dag. Kirkens nye eksteriør bygger på antagelser og tolkninger av hvordan kirken kan ha sett ut i tidlig etterreformatorisk tid.

 

Kirkerommet er enkelt med en stor midtstav som frukt av restaureringen. Over inngangen er det galleri, og høyt i sydveggen er de middelalderske lysåpningene bevart. Åtte av middelalderens innvielseskors finnes på innerveggene. I skipet er det rester av malt middelalderdekor, mens dekorasjonene i koret i hovedsak er rekonstruert av Finn Kraft i 1959-64. Altertavlen er fra 1600-tallet. Den forgylte vindfløyen fra rundt 1250 som finnes i kirken er en av åtte slike som er bevart i Norden. Den var tidligere i toppen av kirkespiret.

 

Kilder:

 

Anker, Leif: De norske stavkirkene, Oslo 2005

Lokalisering

Høyjord
3158 Andebu
Vestfold

Lenker og annen informasjon