Høre stavkyrkje

Beskrivelse

Høre stavkyrkje ligg i Høre sokn i Valdres prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1179. Kyrkja har langplan og 170 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda. 

Arkitekt: ukjent. 

 

Høre kyrkje har  heva midtrom. Over taket er det ein takryttar med spisst spir. På 1800-talet vart kyrkja sterkt ombygd, og fekk blant anna nytt kor og utvida skip. Men skipets opphavlege konstruksjon frå 1100-talet er bevart som eit skjelett innanfor kledningen. Stavkonstruksjonane i skipet viser tydelig kyrkjerommets opphavlege størrelse.

 

Kyrkjerommets nyare veggpanel er umåla, det same er tak og benker, og dei flotte utskjeringane kjem tydeleg fram i rommet. Korskiljet og preikestolen er derimot måla og rikt dekorerte. Korskiljet, som har innskrifta ”Frygter Gud og Kongen ærer”, er frå 1828, men har òg delar frå middelalderen. Dei to bevara portalane ved inngangen i vest har rankar og dragar av samme slag som i Borgund. 

 

Kyrkjegardsporten er laga av den opphavelege takryttaren. Den er rikt utskåren og vart tatt ned og fekk sin nye bruk ved ombygginga av krykja tidleg i 1800-åra.

 

Altertavla, som er skoren og måla av Tomas Tomasson Tørstad i 1800, er ramma inn av utskorne blomster og lauvverk, med Kristus på krossen flankert av Moses og Aron. Preikestolen er antakelig også laga av same kunstnar. Bortsett frå eit røykelseskar, finst ikkje meir av det opphavlege middelalderinventaret i kyrkja.

 

Kjelder:

Anker, Leif: De norske stavkirkene, Oslo 2005

Lokalisering

2973 Ryfoss
Valdres, Oppland

Kontakt

Kontakt kirkevergen Tel: 61 36 94 00
Email: guro.hovda@vang.kommune.no

Lenker og annen informasjon